Tretiranje semena žitarica fungicidima

Uskoro će početi setva ozimih strnina. Pored ostalog proizvođači bi trebalo da vode računa o zdravstvenom stanju semena namenjenog za setvu.

Veoma česta pojava uzrokovana pre svega ekonomskom situacijom, je setva nedeklarisanog semena – „seme sa tavana“. Naime proizvođač seje deklarisanu semensku pšenicu jedne godine, a sledeće dve godine prvu i drugu reprodukciju /seme iz sopstvene proizvodnje. Ili svake godine na delu površine predviđene za setvu strnina seje deklarisano seme, a ostatak površine zaseje semenom iz sopstvene proizvodnje. Veliki problemi mogu da nastanu ako se poseje seme iz sopstvene proizvodnje koje nije tretirano fungicidom. U prirodi – na parcelama je prisutan popriličan broj prazitnih gljiva koje se prenose semenom i održavaju na njemu. Microdium nivale, Claviceps purpurea,  Ustilago nuda,Ustilago hordei, Ustilago tritici, Tilletia tritici, Fusarium nivale, Septoria nodorum… su samo neke od brojnih parazita semena žitarica. Ovi paraziti u većini slučajeva uzrokuju propadanje zrna i na taj način mogu značajno da smanje prinos. Još opasnije je to što neki od ovih parazita luče mikotoksine koji mogu biti izuzetno opasni po ljudsko zdravlje.

Fusariose tige

Stoga ako se već mora sejati seme iz sopstvene proizvodnje onda bi tretman fungicidima za tu namenu trebalo da bude obavezna mera, a netretirano seme ne mešati sa tretiranim semenom – obavezno sejati na odvojene parcele. Tretman semena treba obaviti sa fungicidima registrovanim za tu namenu. Preporučenu količinu fungicida treba rastvoriti u vodi, a radi sigurnijeg nanošenja i prianjanja preparata na površinu semena dobro je u rastvor dodati i neki od okvašivača.

Tretiranje semena fungicidima:

Fungicidi registrovani za tretiranje semena:
no Fungicid Količina
1 Real 200 FS 25 ml/100 kg semena+975 ml vode
2 Raxil T 515 FS 200ml/100kg semena+800 ml vode
3 Royal FLO 230 ml/100 kg semena+300 ml vode
4 Triticit 200 ml/100kg semena+200 ml vode
5 Orius 25EW 20g/100kg semena+500 ml vode
6 Akord 060 OD 50ml/100kg semena+500 ml vode
7 Mankogal S 200g/100kg semena+600 ml vode
8 Vitavax 200 FF 300ml/100kg semena+600 ml vode
9 Panoctine 35LS 200ml/100kg semena
10 Maxim star 25FS 200ml/100kg semena+300 ml vode
11 Semesan Ekstra 100ml/100kg semena+500 ml vode
12 Dividend M 030 FS 200ml/100kg semena