Trimark

Klasa: Selektivni herbicid sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu šećerne repe

Aktivna materija: triflusulfuron- metil 500g/kg

Formulacija: WG-vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 60g

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 40 + 40 g/ha + 0,05% Extravon I tretman kada je šećerna repa nikla 70-90 %, a korovi u fazi 2 lista, II tretman 8 do 14 dana kasnije

Mehanizam delovanja:

Trimark se usvaja lisnom masom i delimično korenom, brzo se raspoređuje u biljci i zaustavlja porast biljke, izaziva žutilo i potom nekrozu.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje širokolisne korovske vrste :
1 ptičji dvornik (Polygonum aviculare )
2 veliki dvornik (Polygonum lapathifolium )
3 kereće grožđe (Solanum nigrum )
4 teophrastova lipica (Abutilon theophrasti )
5 gorušica (Sinapis arvensis )
6 štir (Amaranthus retroflexus )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne sme se koristiti ukoliko se očekuju noćni mrazevi ili temperature vazduha >25°C, 3 do 5 sati nakon primene. Ukoliko dođe do preoravanja useva ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se gajiti samo šećerna repa. U cilju proširenja delovanja može se mešati sa preparatom Betasana Trio (Fenmedifam, Desmedifam i Etofumesat) pri čemu se doza preparata Trimark smanjuje na 30 + 30 g/ha.

MBT: 2
MDK(mg/kg): 0,05 – šećerna repa

Agromarket