Velika malinina vaš – Amphorophora idaei

Prenosnik je i više vrsta virusa kao što su virus mozaika maline, uvenuće lista maline i neke druge. Treba spomenuti da se napadnuto lišće ne kovrdža kao u slučaju napada male malinin lisne vaši.

Životni ciklus: Monoecijska je i holociklička vrsta. Prezimi kao zimsko jaje na donjim delovima izboja maline. U proleće se pojavljuju ženke koje se počinju hraniti. Populacija se sporo razmnožava u početku. Ne stvara kolonije već u manjem broju dolazi na lišće gde sisa sokove. U junu i julu javljaju se krilati oblici koji migriraju na druge biljke maline. U vreme berbe plodova maline, broj odraslih vašiju je najveći. U ranu jesen, razvijaju se mužjaci koji se pare sa ženkama koje odlažu jaja na donje delove izboja i time se zatvara ciklus.

Suzbijanje : Kontrolisanje velike malinine vaši može se postići korišćenjem otpornih sorata, insekticida ili bioloških metoda, pojedinačno ili u kombinaciji.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta Pinova