Veliki kupusar – Pieris brassicae

Štetna gusenica.

Intezitet napada i ocena štetnosti obavlja se metodom pregleda 100 biljaka (5×20) po dijagonali polja. Vreme ovog pregleda je u periodu piljenja i prisustva gusenica veličine 10 mm. Tada se utvrđuje procenat napadnutih biljaka po sledećoj skali:

1 slab napad 0,1 – 2% napadnutih biljaka
2 srednji napad 2,1 – 5%napadnutih biljaka
3 jak napad preko 5% napadnutih biljaka

U periodu ovipozicije, na sličan način, može se utvrditi intezitet odlaganja jaja. Za ove vrste je potrebno registrovati početak leta leptira, odlaganje jaja i početak piljenja gusenica druge generacije. U tu svrhu u proizvodnom rejonu odaberu se 4-5 parcela, koje se dva puta nedeljno pregledaju. Pri tome se izaberu manje površine, izložene suncu i zaštićene od vetra. Navedenom metodom registruje se broj biljaka sa mlađim i sa starijim gusenicama, zatim procenat oštećenja.

Suzbijanje štetočine se vrši kada se ustanovi, već opsisanim metodama, jedna mlađa gusenica po biljci, posebno, ako se uz gusenicu zapažaju i jajna legla. Zbog rastegnute pojave druge generacije ,često su potrebna i dva tretiranja, a na većim površinama nekada je dovoljno tretirati ivice polja ili žarišta.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac