Velox

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid zasuzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu

Aktivna materija: 2,4-D etilheksilestar 850g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Pšenica 0,8 -1,0 l/ha Od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice
Kukuruz 0,6 -0,8 l/ha Kukuruz u fazi 3-4 lista, korovi u fazi intenzivnog porasta

Mehanizam delovanja:

Velox spada u grupu herbicida koji deluju hormonski. Usvaja se listom i u maloj meri korenom a kreće se naviše i naniže u biljci. Akumulira se u meristemskim tkivima.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje širokolisne korovske vrste :
1 štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 teofrastova lipica (Abutilon theophrasti )
3 loboda obična (Atriplex patula )
4 pelin (Artemisia vulgaris )
5 pepeljuga obična (Chenopodium album )
6 tarčužak (Capsella bursa pastoris )
7 konica obična (Galinsoga parviflora )
8 samonikli suncokret (Helianthus annuus )
9 gorčika (Sonchus spp .)
10 buzdika (Myagrum perfoliatum )
11 rotkva divlja (Raphanus raphanistrum )
12 gorušica (Sinapis arvensis )
13 boca obična (Xantium strumarium )
Višegodišnje širokolisne vrste :
1 različak njivski (Centaurea cyanus )
2 palamida njivska (Cirsium arvense )
3 poponac njivski (Convolvulus arvensis )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Primenjuje se pri temperaturama od 5 – 25°C. Pratiti vremensku prognozu, proletnji mrazevi nakon tretmana mogu uzrokovati oštećenja pšenice. Nije dovoljno efikasan za broć (Galium aparine), ukoliko je prisutan i ovaj korov preporučuje se kombinacija sa herbicidom Lodin. Sprečiti zanošenje na susedne kulture, može izazvati fitotoksične efekte.

MBT: 1
MDK(mg/kg): 0.05 – pšenica, kukuruz

Agromarket