Virus mozaika duvana – Tobacco mosaic virus

Simptomi su promena svetlih i tamnih zona na listu, hloroza i žutilo listova, žutilo žila na listovima i smanjen rast.

Pošto duvan napada veliki broj virusa, često se na osnovu simptoma ne može sa sigurnošću reći o kom je virusu reč. Postoji više sojeva virusa mozaika duvana, pri čemu različiti sojevi virusa uzrokuju različite simptome na različitim sortama duvana (ili uopšte ne uzrokuju simptome), što dodatno otežava prepoznavanje.