Višnjin surlaš – Rhynchites auratus

Ekonomski važna štetočina na višnji, a negde i na šljivi. Imago prouzrokuje najveće štete na pupoljcima, cvetu i plodu, dok se larve hrane semenkom i ne pričinjavaju velike gubitke. Napada zelenkaste plodove uzrokuje truljenje istih , a to truljenje ponekad obuhvati ceo plod. Jako napadnuti plodovi otpadaju , dok oni koji i postignu zrelost su izbušeni sve do koštice.

Životni ciklus : Imaju 1-2 generacije godišnje. Prezimljuje odrasla larva i polno nezreo imago u zemljištu na dubini do 10 cm. Početkom aprila (cvetanje višanja) imaga izlaze iz zemlje i oko mesec dana se hrani cvetnim pupoljcima, a kasnije prelaze i na lisne pupoljke. Početkom maja kopuliraju i polažu jaja do kraja juna. Jaja polažu na plodove u otvore koje naprave surlicom. Larve se ispile za oko 2 nedelje i ubušuju se u plod i na kraju u košticu čijim sadržajem se hrane. Početkom jula larve završavaju razvitak, izlaze iz koštice i ploda na isti otvor i odlaze u zemlju gde prave komorice u kojima prezime. Sredinom avgusta oko polovina populacije larava prelazi u lutke a kasnije (septembar) i imaga, a druga polovina se preobražava tek u avgustu sledeće godine.

Suzbijanje : Se vrši u vreme zametanja plodova insekticidima na bazi fosalona, endosulfana i fentiona.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst iz skripte za voćarstvo