Vlažna trulež korena – Phytophthora megasperma

Simptomi ove bolesti nisu specifični i dijagnozu nije moguće postaviti na osnovu simptoma. Uzročnike truleži korena, u većini slučajeva, moguće je determinisati, samo posle izolacije biljke.
Biljke zaražene P. megasperma pokazuju zastoj u rastu, na njima se listovi suše i, ponekd, otpadaju, a koren ili delovi korena, poprimaju smeđu boju, te postaju vodenasti i mekani. Vlažna trulež može upućivati na napad P. megasperma, ali za tačnu dijagnozu, biljke treba analizirati u laboratoriji.

P. megasperma, u zaraženom biljnom tkivu, gotovo redovno, stvara velik broj oospora, pa je pažljivim mikroskopskim pregledom preseka korena, ovu strukturu, u korenu, moguće uočiti. Ukoliko se, u korenu, pronađu oospore, dijagnoza se, u praksi, može postaviti i kao uzročnik bolesti može se navesti „Phytophthora sp.“. Izolacija i determinacija Phytophthora vrsta iz biljnog tkiva nije jednostavna i, u većini slučajeva, zahteva specijalističko znanje, pa je prisutnost oospora u biljnom tkivu, kriterijum koji, u praktičnoj dijagnostici, može biti osnovni kod dijagnostike bolesti korena.

Tekst preuzet sa sajta Poljoberza