Zapetasta štitasta vaš – Lepidosaphes ulmi

Starija stabla dobro podnose prisustvo zapetaste vaši. Listovi na mlađim napadnutim stablima su bledi, žuti, a stabla zaostaju u porastu. Mlađi plodovi se defomišu, a stariji gube boju na mestima gde su prisutne vaši.
Na stablu i granama se vide štitovi koji su oblika zapete – zareza. Ispod štita se pre piljenja mogu naći bela ovalna jaja.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezime jaja ispod štita. Piljenje larvi počinje posle cvetanja. Larve se kreću par sati i nakon pričvršćivanja luče štit koji ih štiti od svih spoljnih uticaja. Hrane se i štit im raste sve do avgusta, kada ispod štita ima i preko 80 jaja.

Lepidosaphes ulmi - napad zapetasta štitasta vaš

 
Suzbijanje : Praćenje se vrši vizuelnim pregledom i lepljivim pojasevima. Suzbijanje je najbolje izvesti u fazi mirovanja. Tokom perioda vegetacije period u kome su vaši bez štita je kratak, pa je time i period kada su insekticidi efikasni takođe veoma kratak.

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd