Zaštita useva,semenski i sadni materijal

Pred vama su linkovi koji vas vode u bazu podataka koja predstavlja zbirno mesto svih proizvoda naših proizvođača i distributera. Cilj je da se korisniku omogući laka pretraga i dobijanje pravih informacija o postojećoj ponudi bez napuštanja stranice.

Zaštita bilja i izbor semenskog/sadnog materijala

Izbor zaštitnih sredstava : pruža vam se mogućnost izbora i pregled zaštitnih sredstava po vrstama namene (Herbicidi,Insekticidi,…).

Preporuke zaštite ratarskih, povrtarskih, voćarskih useva/zasada po preporuci proizvođača/distributera zaštitnih sredstava

Bolesti i štetočine u ratarskoj proizvodnji : Najčešće i najrasprostranjenije štetočine i bolesti ratarskih, povrtarskih kultura i voća.