Žitna pijavica – Lema melanopus

Štetni su i odrasli insekt i larva. Prave karakteristična oštećenja u vidu traka širine oko 1mm žuto-bele boje(jede svu zelenu masu). Pri većim oštećenjima napad je vidljiv i sa veće udaljenosti.

Životni ciklus: Prezimljava odrastao insekt u skrovitim mestima(suva trava,lišće,osnova stnjike,slama). Imago se javlja kada temperature pređu 15°C kraj aprila,početak maja kada naseljavaju ovas i prolećni ječam,gde počinju sa ishranom. Oštećenja od imaga se jvaljaju u vidu traka širine 1mm.

Ženka polaže jaja u nizovima jedno ispod drugog na lice lista  sve do juna. Larve se pile nakon 10 dana i odmah oštećuju listove jer ne podnose glad. Tokom perioda ishrane prave karakteristična oštećenja koja smo ranije naveli u vidu linearnih perforacija. Posle obilne ishrane za 2-3 nedelje se povlači u zemljište na dubinu od nekoliko santimetara. Tu se u komorici pretvara u lutku. Stadijum traje oko 5-6 dana nakon čega se pojvaljuje novi imago.

Lema melanopa-oštećenje

Simptomi: Lako uočljiva oštećenja u vidu traka širine 1mm.

Suzbijanje: S obzirom da je period aktivnosti imaga i larvi veoma razvučen, racionalnije je suzbijanje odraslih jedinki, ali samo pri masovnoj pojavi (8-15 jedinki po m²) i pre masovnog polaganja jaja. U protivnom, suzbijaju se larve, ali u mlađim stadijumima (L, L). Kasnije ih je teže suzbiti jer su obavijene sluzastom materijom.

Prag štetnosti: više od 10 larvi po m² na ozimim žitaricama,  ili 5 larvi po m² na jarim žitaricama.

Prognoza u zaštiti strnih žita
Vrsta insekta Intezitet napada Dugoročna prognoza Kratkoročna prognoza Signalizacija Kritična brojnost
Lema melanopa-Žitna pijavica Broj imaga tokom ovipozicije.Pregled biljka na broj položenih jaja Na osnovu broja imaga i intenzitetu polaganja jaja Prema % ispiljenih jaja 10-15% ispilelih jaja

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac, Preporuke-Žitna pijavica sa internet stranice PIS Vojvodine  autorka:Dragica Janković