Aliette Flash

Usev/zasad u kome se primenjuje: Krastavac
Klasa: Aliette Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.
Aktivna materija: fosetil aluminijum 800 g/kg
Formulacija : vododisperzibilne granule – WG
Karenca: krastavac 4 dana

Primena : za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis)
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krastavac u koncentraciji 0,25-0,37% (5-10 g u 2 l vode i 7,4-14,8 g u 4 l vode na 100m²), uz utrošak vode 200-600 l/ha preventivno od formiranja dva prava lista u intervalima 8-10 dana (intervali mogu biti i kraći u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine: tri puta na istoj površini.
Tretiranje iz vazduhoplova: nije dozvoljeno.

Mehanizam delovanja :  Fosetil aluminijum deluje na originalan način. Preparat deluje neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Biljke treba tretirati barem dva do tri puta zaredom da bi se uspostavio njihov prirodni odbrambeni mehanizam. Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća, niti je registrovana.
Aliette Flash je pravi sistemični fungicid. Tretirane biljke aktivnu materiju brzo usvajaju i zatim je prenose po celoj biljci. Zaštićena je cela biljka – od korena do vegetacione kupe.

Preporuke i napomene : treba tretirati preventivno, tj. pre pojave zaraze. Takvim načinom zaštite postiže se razvoj zdrave biljke. Na već zaraženim biljkama preparat ne postiže optimalno delovanje;
tretirati više puta zaredom kako bi se uspostavio potpuni mehanizam zaštite u biljci;
nema opasnosti od rezistencije.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs