Antraknoza – Drepanopeziza ribis

Karakteriše se sitnim, tamno mrkim pegama na listovima. Kod visokog stepena zaraze ovo oboljenje uzrokuje ţutilo listova koji opadaju već sredinom vegetacije. Na plodovima je takoĎe vidljiva pegavost u vidu šara (mrlja).

U takvim slučajevima plodovi pucaju i opadaju. Adekvatnom rezidbom se obezbeđuje dobra ventilacija u žbunu i izlaganje žbuna  sunčevoj svetlosti, čime se umanjuje mogućnost pojave antraknoze.

Antraknoza ribizle

Suzbijanje : Mere suzbijanja se mogu kombinovati sa merama suzbijanja pepelnice. Suzbijanje hemijskim preparatima zasniva se na  formulacijama na bazi bakra, kao što je bakarhidroksid ili bakarsulfat.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :”Proizvodnja crne i crvene ribizle”