Bakterijski rak – Agrobacterium tumefaciens

Najčešće se javlja na korenu i korenovom vratu u obliku zadebljanja – tumora. Prodire u biljku kroz rane nastale usled obrade zemlje, rezidbom, radom insekata i drugih životinja. Tumori su mrke boje i ometaju provođenje vode i hranljivih materija kroz koren. Bolest se širi zaraženim zemljištem i zaraženim sadnicama.

Suzbijanje : Izbor zdravog sadnog materijala, nezaraženo zemljište za sadnju i primena fitosanitarnih mera pri izvodenju radova.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić Preuzet tekst :”Gajenje leske” autor : Mr Nebojša Mladenovic, dipl.ing.