Bakterijsko sušenje – Pseudomonas syringae

Karakteristični simptomi ovog oboljenja javljaju se u proleće, u vidu mrkih pega na lišću, lisnim peteljkama, internodijama i vrhovima kako jednogodišnjih tako i mladih izdanaka. Pege se šire i dobijaju zagasito mrku boju, i takve se proširuju na vaskularni sistem. Svi izdanci žbuna mogu se zaraziti i propasti.

Simptomi se mogu pojaviti i u jesen, naročito kod primene visokih doza azota. Veće doze azota stimulišu rast mladih izdanaka koji su osetljiviji. Zimi se obrazuju rak-rane na mladarima i granama. Prisustvo bakterijskog eskudata ukazuje da su simptomi izazvani ovom bakterijom, a ne nekim drugim patogenom.

Suzbijanje : Mere borbe su slične kao kod A. Tumefaciens. Stepen suzbijanja bolesti do izvesne mere postiže se primenom bakarnog sredstva bordovska čorba (za 100 l dvoprocentne bordovske čorbe potrebno je 2 kg plavog kamena i 0,8 kg negašenog ili 1,2 kg gašenog kreča) koji deluje na principu odlaganja pojave primarnih izvora zaraze na izdancima.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst : “Zaštita maline” (2011 god.) PSSS Kraljevo priređivači : dipl. inž. Slobodan Tomić, dipl. inž. Radmila Veličković, dipl. inž. Jelena Grbić