Bakteriozna nekroza srži paradajza – Pseudomonas corrugata

Prvi simptomi bolesti uočavaju se u početku zrenja paradajza. Najtipičniji su na stablu i ispoljavaju se u vidu uvelosti i nekroze. Obolela srž stabla nekrotira i suši se, odakle i naziv bolesti “nekroza srži”.

Na poprečnom preseku stabla vidi se tamna i vlažna srž i nekroza u zoni sprovodnih sudova. Iz obolelih biljnih tkiva ističe bakterijski eksudat, što može imati dijagnostički karakter. Usled delovanja bakterija na srž dolazi do njenog uzdužnog pucanja i pojave šupljina. Na površini stabla se formiraju tamnomrke pege, koje se spajaju i mogu da dostignu dužinu do 30 cm (sl. 10). Pege vremenom pucaju i iz njih se izliva bakterijski eksudat. U zoni pega formiraju se adventivni koreni u vidu proliferacijskih izraštaja. Kasnije, obolele biljke mogu da se oporave i da daju donekle normalan rod.

Visoka vlažnost i niska temperatura pogoduju razvoju patogena. Razvija se na 37°C. P. corrugata je usko specijalizovana vrsta i za sada je poznato da se jedino razvija na paradajzu, kako u polju tako i u zatvorenom prostoru gde je najpre i uočena.

Epidemiologija : Održava se u ostacima obolelog stabla paradajza. U zatvorenom prostoru se najčešće prenosi kapima vode pri zalivanju i rukama radnika, a u polju kišnim kapima i vetrom. Po dospevanju u biljku naseljava srž stabla, koju dezorganizuje. Iz srži bakterija dospeva u sprovodno tkivo, na koje deluje fermentnim sistemom i toksinima. Bakterijskim eksudatom vrši zapušavanje sudova, zbog čega se javlja uvelost. Na površini stabla i lišća, koje je mehanički povređeno, javlja se obilan bakterijski eksudat. Bakterija se njime rasejava tokom vegetacije i ostvaruje sekundarne infekcije. Iz staklare patogen može da dospe u polje i da ostvaruje infekciju paradajza sve do kraja berbe.

Suzbijanje : Proizvodnjom zdravog rasada sprečavaju se primarne infekcije i širenje zaraze. Dezinfekcija zemljišta, pribora za rad i ruku radnika treba da bude stalna. Opšta higijena u zatvorenom prostoru je veoma važna za sprečavanje i širenje bolesti. Posle rasađivanja rasada važno je da ne dođe do naglog pada temperature i da biljke ne budu neprekidno vlažne, pa zato treba izbegavati prekomerna zalivanja.

Preuzeti tekst : seminarksi rad na temu “Bolesti paradajza” sa sajta besplatniseminarskiradovi.com