Barricade EC 20

Koncentrat za emulziju. Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima

AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata)
DELOVANJE:Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, cipermetrin, kao i ostali insekticidi
iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje
povoljnu dugotrajnost delovanja.
Spektar delovanja:

Mesto primene štetočina Količina i način primene
Stočarksi objekti odrasle jedinke muva (Diptera: Muscidae) 0,5% (50 ml u 10 l vode), prskanjem zidova, opreme i valova dok se ne nakvase
Karenca 7 dana – mleko tretiranih životinja; 28 dana – meso tretiranih životinja
Doza/ koncentracija 0,5%
Primena stočarski objekti
Sadržaj aktivne materije 200 g/l
Pakovanje 50 ml, 1 l