Basar

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret, sirak
Klasa: Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta, sirka
Aktivna materija: S-metolahlor
Formulacija : koncentrat za emulziju
Karenca: Obezbeđena vremenom primene – kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret, sirak (silažni kukuruz 70 dana)
Pakovanje: 1 l, 10 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz, Soja, Šećerna repa 1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5% humusa)
1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (>5% humusa)
Posle setve a pre nicanja useva kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja i nicanja
Suncokret 1 l/ha na humoznim zemljištima (3-5%)
1,2 l/ha na izrazito humuznim zemljištima (>5% humusa)
Posle setve a pre nicanja useva kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja i nicanja
Sirak 1,5 l/ha Posle setve a pre nicanja useva kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja i nicanja

Spektar delovanja : 

Jednogodišnji uskolisni korovi:
Klasača oštra  Bromus sterillis
Proso korovsko Echinochloa crus-galli
Muhar veliki Setaria glauca
Sirak divlji iz semena Sorghum halepense
Jednogodišnji širokolisni korovi:
Štir hibridni  Amaranthus hybridus
Pepeljuga obična  Chenopodium album

Mehanizam delovanja : S-metolahlor je selektivni herbicid iz grupe hloracetamida. Biljke ga usvajaju stabaocetom klijanaca korova i korenom i potom translociraju akripetalno.U starijim biljkama se translocira i floemom i ksilemom. Inhibira proces ćelijske deobe, odnosno sintezu masnih kiselina.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U usevu kukuruza Basar se može mešati sa preparatima na bazi mezotriona (Skaut) i/ili terbutilazina (Rezon). U usevu suncokreta može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina (Rezon). Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

Preporuke i napomene : Može delovati fitotoksično za šećernu repu, što se manifestuje zastojem u porastu, ako odmah nakon tretiranja nastupe nepovoljni vremenski uslovi za razvoj useva (hladno ili previše vlažno i izrazito suvo vreme). Fitotoksičan je za gajene useve ako se primeni na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1%) i zemljištima čija je pH vrednost <5,5. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija