Borac protiv GMO pobedio mesnu industriju na sudu

Osnovni sud u Novom Sadu oslobodio je predsednika Ekološkog pokreta Novog Sada Nikolu Aleksića krivične odgovornosti za koju ga je teretila Industrija mesa „Matijević“.

Kada je na proizvodima Mesne industrije Matijević viđen znak Codex Alimentarijus, uzbudila se javnost i Nikola Aleksić iz Ekološkog pokreta Novog Sada. Na svom sajtu Ekološki pokret Novog Sada objavio je tekst koji je bio ilustrovan reklamom firme Matijević, na kojoj je jasno stojao znak Codex Alimentarijus, a u tekstu su ukazali na moguću štetnost namirnica sa ovakvim znakom.

Zbog ovog teksta, Industrija mesa Matijević podnela je privatnu krivičnu tužbu protiv Nikole Aleksića, navodeći da je ovakav tekst naneo štetu njihovom poslovnom ugledu i kreditnoj sposobnosti.

U tekstu je Nikola Aleksić upozorio javnost da Codex Alimentarijus sadrži odredbe o korišćenju veštačkog goveđeg hormona rasta i antibiotika u svim vrstama mesa namenjenih ljudskoj ishrani, što će, prema njihovim saznanjima, imati nesagledive posledice po zdravlje sadašnjih i budućih generacija.

Naveo su da se sve vrste prehrambenih namirnica po odredbama Codex Alimentarijus-a moraju zračiti, da bi duže trajale, a da ne postoje bezopasne doze zračenja za ljudsko zdravlje.

Kao argument više navode da je Codex Alimentarijus čak 7 od 12 zabranjenih herbicida, kao najopasnijih hemijskih sredstava za zaštitu poljoprivrednih proizvoda stavio na svoju listu dozvoljenih jedinjenja, kao što su: DDT, lindan, malation i drugi otrovi.

Takođe je stav je Ekološkog pokreta Novog Sada da su zvanične preporuke Codex Alimentarijus-a smanjile minimalne količine hranljivih materija u ljudskoj ishrani, te smatraju da će u zemljama koje prihvate Codex Alimentarijus, vitamini, lekovite trave (čajevi) i korisni minerali biti zabranjeni u slobodnoj prodaji.

On je izneo tvrdnje da će ljudi obolevati zbog upotrebe genetski modifikovane hrane, kada će uskočiti farmacija, koja će im nuditi pomoć u obliku svojih lekova.

U svom tekstu navedeno je su da namirnice obeležene Codex Alimentarijus znakom, zbog štetnih sastojaka u sebi, kod korisnika i potomaka mogu izazvati maligna oboljenja, sterilitet, šećernu bolest, atrofiju mozga, impotenciju i još 60 najtežih oboljenja.

Takođe pozvao je sve građane da bojkotuju takve proizvode i zaobilaze takve prodavnice, a da će istima, ako skinu znak sa proizvoda i nastave sa prodajom otrova, suditi.

Kako je saopštio Ekološki porket Novog Sada:
– Na izricanju presude protiv okrivljenog Nikole Aleksića, direktora Ekološkog pokreta Novog Sada, po privatnoj krivičnoj tužbi Industrije mesa ,,Matijević“, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu Tamara Kucurac, svojom presudom oslobodila je Nikolu Aleksića krivične odgovornosti – saopštila je ta organizacija.

preuzeto sa pravda.rs