Cipkord

Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja

Klasa Insekticidi
Opis Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Cipermetrin
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.
Karenca 28 dana – kupus, kelj, karfiol, keleraba; 35 dana – šećerna repa; 56 dana – vinova loza
Doza/ koncentracija 0,015 – 0,03%
Primena vinova loza, kupus, kelj, karfiol, keleraba, šećerna repa
Sadržaj aktivne materije 200 g/l
Pakovanje 50 ml, 100 ml, 1 l

SPEKTAR DELOVANJA:

Gajena biljka Štetna vrsta Količina/koncentracija primene Vreme primene
Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana),žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) 0,015-0,03 % 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira na početku piljenja prvih gusenica
Kupus,kelj,karfiol,keleraba lisne sovice(Mamestra spp.),veliki kupusar (Pieris brassicae) 0,15-0,3 l/ha u toku masovnog pilenja gusenica, a pre razvoja gusenica petog stupnja
Šećerna repa lisne sovice (Mamestra spp.) 0,15-0,3 l/ha u toku masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja gusenica petog stupnja

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata.
NAPOMENA:Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama. U toku jedne godine, na istom
terenu, najviše se može primeniti dva puta.