Clarinet

Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka
Klasa: sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti i pepelnice.
Aktivna materija: pirimetanil 150 g/l, flukvinkonazol 50 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: jabuka 28 dana

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
jabuka za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) koncentracija primene 0,1-0,15% (10-15 ml u 10 l vode) – utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) od faze mišjih ušiju (od faze 11/54 BBCH-skale) sve do faze plodova veličine oraha maksimalan broj tretiranja: tri puta, na istoj površini, u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno

Mehanizam delovanja : Flukvinkonazol ispoljava sistemično delovanje sa efikasnošću na visokim temperaturama. Pirimetanil ispoljava izvanredno translaminarno delovanje sa visokom efikasnošću i na niskim temperaturama. Preparat Clarinet kao kombinaciju dve aktivne materije odlikuje preventivno, kurativno i eradikativno delovanje.

Preporuke i napomene :

sa Clarinetom početi tretiranje od faze mišjih ušiju pa sve do berbe uz poštovanje karence. Najbolji rezultati postižu se tretiranjem predveče, noću ili ujutru po mirnom vremenu
temperaturna kolebanja ne utiču na efikasnost preparata
primena preparata Clarinet pred berbu se preporučuje za suzbijanje prouzrokovača skladišnih bolesti

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs