Crvena kruškina štitasta vaš – Epidiaspis leperii

Crvena kruškina štitasta vaš – Epidiaspis leperii – Najveće štete pričinjava na kruški. Kod nas se sreće u starijim, ali i u mladim nenegovanim voćnjacima kao jedna od ozbiljnijih štetočina.

Simptomi : Živi u manjim ili većim kolonijama koje su najčešće prekrivene debelim slojem štitova iz prethodnih godina. Na ovakvim permanentno oštećivanim mestima nastaje nekroza kore, udubljenja i deformacije. Pri daljem rastu, zdrava kora oko izumrlih ,esta puca i nastaju rane i ožoljci. Pri jačem napadu mlađa stabla se suše i za nekoliko godina propadaju.

Epidemiologija :  Početkom maja ženke počinju da polažu jaja, a najviše polože tokom juna. Ispiljene larve se ne kreću dugo, fiksiraju se pod majčinim štitom ili nedaleko od njega birajući hrapavu koru starijih grana i manje osunčana mesta. Imaga se javljaju u avgustu i nakon kopulacije mužijaci išćezavaju, a moguća je i partenogeneza.

Suzbijanje se vrši zimskim prskanjem (mineralna žuta ulja, DNOC) i u toku vegetacije (jul) sa azinofosmetilom, metidationom, diazinonom, acefatom i dr. Prednost imaju insekticidi u obliku kvašljivog prašiva WP.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst : “Štetočine voća i vinove loze”