Danas ugovori o kreditima za poljoprivrednike

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, predstavnici banaka i osiguravajućih kuća potpisaće danas u Beogradu ugovore o kreditnoj podršci i osiguranju u poljoprivredi.

Ugovori će biti potpisani sa Komercijalnom bankom, Bankom Inteza, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom, Sberbankom Srbija i NLB bankom, Poštanskom štedionicom kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali i Dunav osiguranje.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaće se i isplaćivati u dinarima, bez valutne klauzule, najavljeno je na sajtu tog ministarstva.

Kamatna stopa biće četiri odsto na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i šest odsto za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Pravo na kreditnu podršku imaće fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Zahtevi za odobrenje moći će da se podnesu od četvrtka, 3. aprila do 1. septembra tekuće godine kod banaka.

U bankama će se popunjavati upitnik o kreditiranju i dostavljati dokumentacija koja je definisana Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima.

Ministarstvo poljoprivrede snosiće ukupne troškove po polisi osiguranja za stočarsku proizvodnju na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

preuzeto sa : rtv.rs