Dudovac – Hyphantria cunea

U prve dve trećine vegetacije gusenica se hrani lišćem i mogu izazvati golobrst. Krajem vegetacije, pred zrenje, gusenice se hrane na površini ploda jabuke.
Jaja su prekrivena dlačicama sa stomaka ženke i svetlo su zelene boje. Iz jaja se pile gusenice koje najpre skeletiraju lišće. Odrasle gusenice mogu potpuno da pojedu list. Dok su male, sve se nalaze na jednom listu. Kada malo porastu, gusenice se nalaze u zaprecima sačinjenim od svile i nekoliko listova. Odrasle gusenice se razilaze i žive samostalno na listu. Gusenice su jako dlakave, različitih boja. Najčešće su po bokovima prljavo žute boje, a po leđima su sive sa šarama mrke, crvene, plave, zelene i žute boje. Na leđima ima 12 bradavica. Zapreci ostaju na krošnjama, a odrasle gusenice prave golobrst. Lutke se nalaze u prozirnim kokonima na skrovitim mestima u voćnjaku, ogradama i različitim objektima.

Šteta na listu od gusenice

Životni ciklus : Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava lutka. Leptiri su prisutni od početka aprila pa sve do sredine oktobra. Ženke polažu od 300 do 800 jaja na naličje listove. Gusenice se najmasovnije pile u drugoj polovini maja i početkom avgusta meseca. Razvoj gusenice traje jedan i po do dva meseca.

Suzbijanje se na početku pojave može vršiti ručnim uklanjanjem gnezda gusenica. Preporučuje se upotreba insekticida na bazi Bacillus thurigiensis jer imaju veoma povoljne toksikološke osobine i kratke karence.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd