Dve katastrofalne političke i državničke greške kreatora rebalansa Budžeta

GENERALNI SEKRETARIJAT PREDSEDNIKA REPUBLIKE NJ. E. Tomislavu Nikoliću Andrićev venac 1, 11000 Beograd, Srbija e-mail: predstavkegradjana@predsednik.rs Poštovani predsedniče Republike Srbije Tomislave Nikoliću, U prilogu dostavljam komentar koji sam prosledio Redakciji “Politike” na članak objavljen 26. oktobra 2014. godine pod naslovom “Svi štede, samo partije profitiraju”. Dve katastrofalne političke i državničke greške kreatora rebalansa Budžeta 2014. […]

GENERALNI SEKRETARIJAT PREDSEDNIKA REPUBLIKE

NJ. E. Tomislavu Nikoliću
Andrićev venac 1, 11000 Beograd, Srbija
e-mail: predstavkegradjana@predsednik.rs

Poštovani predsedniče Republike Srbije Tomislave Nikoliću,

U prilogu dostavljam komentar koji sam prosledio Redakciji “Politike” na članak objavljen 26. oktobra 2014. godine pod naslovom “Svi štede, samo partije profitiraju”.

Dve katastrofalne političke i državničke greške kreatora rebalansa Budžeta 2014. su:

(1) povećanje ukupne rashodne strane Budžeta, što ukazuje da Budžet nije restriktivan za sve korisnike – već samo za one koji nisu protežirani od vladajućih partija, pre svega za penzionere kojima se najviše oduzima: 22% na iznos između 30.000 i 40.000 dinara i 25% na sve iznose zarađenih penzija preko 40.000 dinara; i

(2) povećanje budžetske apanaže parlamentarnim političkim partijama sa 1.293.600.000 na 1.941.428.000 dinara, odnosno za 647.828.000 dinara ili za 50,8%.

Da tragedija bude veća, oni koji su se u predizbornim kampanjama zalagali za podršku poljoprivredi kad su zaseli na vlast smanjuju i subvencije poljoprivredi: sa 34.952.136.000 dinara koliko je prvobitno bilo namenjeno poljoprivredi za 2014. godinu na 34.207.193.881 dinara po rebalansu Budžeta, odnosno manje za 744.942.119 dinara ili za 2,13%. Tako su parlamentarne političke partije povećanjem budžetske pozicije za svoje potrebe – “pojele” čak 87% smanjenih subvencija poljoprivredi.

Shodno napred navedenom, predlažem Vam da Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Budžetu Republike Srbije za 2014 godinu ne potpišete i da ga vratite Narodnoj skupštini Republike Srbije na ponovno razmatranje.

Sa poštovanjem,

Prof. dr Miladin M. Ševarlić 

preuzeto sa : prviprvinaskali.com