Falcon EC-460

Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, vinova loza
Klasa: sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pegavosti.
Aktivna materija: tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l
Formulacija : koncentrat za emulziju – EC
Karenca: vinova loza 21 dan, pšenica i ječam obezbeđena vremenom primene preparata.

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
pšenica,ječam pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) količina primene 0,6 l/ha (6 ml na 100m2) – uz utrošak vode 200-400 l/ha od rane faze lista zastavičara do početka cvetanja i klasanja (faze 41-50 BBCH skale) maksimalan broj tretiranja je jednom u toku godine, na istoj površini
vinove loze prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) količina primene 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml na 100m2) – uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) tokom fenofaze intenzivnog rasta (13/53-81 BBCH skale) u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i uslova za zaražavanje, maksimalan broj tretiranja je četiri puta u toku godine, na istoj površini

Mehanizam delovanja : aktivna materija spiroksamin, uz pomoć tebukonazola i triadimenola štiti gajene biljke od prouzrokovača bolesti sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Inhibiraju sintezu ergosterola. Deset minuta nakon aplikacije usvojena je 1/3, dok je za 3 sata usvojena 100% količina preparata Falcon EC-460 od strane gajenih biljaka, tako da je onemogućeno ispiranje sa kišom. Aktivne materije preparata Falcon EC-460 se sistemično raspoređuju u tretiranoj biljci.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs