Filoksera – Phylloxera vastatrix

U našim loznim rasadnicima filoksera se hrani na lišću američkih sorti loze, obrazujući gale na njima. Na domaćoj lozi štete se manifestuju na tanjim i nežnim delovima korena u vidu izraštaja koji se nazivaju nodoziteti, a na debljim delovima korena tuberoziteti.

U Srbiji filoksera je prvi put registrovana 1882 godine u smedervskom vinogorju. Pomestu gde se razvijaju i hrane dele se na :

Korenašice (žive na korenu vinove loze) –  imaju dužu sisaljku, a na njihovim leđima se nalazi mnogo bradavičastih izraštaja.

Listašice (žive na naličju lista) – imaju znatno kraću sisaljku i bez bradavica su.

Suzbijanje : Može se tretirati insekto-akaricidima iz grupe organskih fosfornih i tiofosfornih jedinjenja ili specifičnim akaricidima.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić Korišćena literatura : “Zaštita vinove loze od bolesti,štetočina i korova” autora : prof dr Mališa Tošić, prof dr Kosta Dobrivojević, prof dr Borivoj Šinžar