Flint Plus

Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka
Klasa: lokal sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti
Aktivna materija: trifloksistrobin 40 g/kg, kaptan 600 g/kg
Formulacija : vododisperzibilne granule – WG
Karenca: jabuka 35 dana

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
jabuka čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini od 1,25-1,85 kg/ha, zavisno od visine stabala u voćnjaku (manja doza odgovara prosečnoj visini od 2 m, veća visini stabala jabuke od 3 m). Opšta preporuka je da se proizvod uprkos izraženom kurativnom delovanju koristi preventivno, uvek kada je to moguće – utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) od faze zelenih pupoljaka (pojedinačni cvetovi se odvajaju – još uvek zatvoreni) pa do faze kada su plodovi dostigli veličinu od 10 mm (faze 56-71 BBCH skale) broj tretiranja u toku godine: triput, najkasnije 14 dana pred berbu

Mehanizam delovanja : Obe aktivne materije preparata Flint Plus, deluju na proces disanja prouzrokovača bolesti; trifloksistrobin u mitohondrijama ćelija, a kaptan inhibicijom SH-enzima. Zaustavljajući energetske procese u ćeliji, Flint Plus sprečava klijanje spora i početni razvoj parazita u biljci. Deo aktivne materije trifloksistrobin se snažno vezuje za voštani sloj lista, što utiče na teže ispiranje kišom. Drugi deo translaminarno prodire u lisno tkivo pružajući pouzdanu zaštitu i licu i naličju lista. Pored navedenih karakteristika trifloksistrobina, ova aktivna materija pokazuje i moć preraspodele (redistribucije) zahvaljujući delovanju parama.

Preporuke i napomene :

preparat Flint Plus koristiti preventivno
ne preporučuje se primena blok tretmana, već smenjivanje sa fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja (Clarinet, Antracol)

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs