Folicur 250 EW

Usev/zasad u kome se primenjuje: višnja, šljiva, vinova loza, uljana repica
Klasa: sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke trulezi plodova u zasadima višnje i šljive i prouzrokovača pepelnice na vinovoj lozi.
Aktivna materija: tebukonazol 250+- 15g/l
Formulacija : emulzija ulja u vodi EW
Karenca: obezbeđena sušenjem depozita (vinova loza 21 dan, za višnju i šljivu obezbeđena vremenom primene (alternativno 21 dan))

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
Višnja,šljiva prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilia laxa) u količini primene 0,75l/ha (7,5ml na 100m2) – za utrošak vode od 600l/ha tretiranje se vrši jednom početkom cvetanja (faza 61-63 BBCH skale) ili dva puta tretiranjem od faze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do faze punog cvetanja (faza 65/67 BBCH skale) 1 ili dva puta u zavisnosti od predhodno navedene fenofaze
Vinova loza prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini primene 0,4l/ha (4ml na 100m2) – uz utrošak vode od 1000l/ha tretiranje se vrši tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine je tri puta
Uljana repica kao regulator rasta u količini primene od 0,5 do 0,75l/ha vreme primene je u jesenjem periodu, kada je uljana repica u fazi 5 do 7 listova. Na taj način obezbeđuje se intenzivniji porast korenovog sistema i bolje prezimljavanje useva

Mehanizam delovanja : Tebukonazol, aktivna materija preparata Folicur 250-EW se brzo usvaja od strane tretirane biljke i deluje protektivno, kurativno i eradikativno. Kao predstavnik fungicida iz grupe triazola, tebukonazol deluje sprečavanjem stvaranja ergosterola u celiji gljive.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs