Akord

Usev/zasad u kome se primenjuje: višnja, šljiva, vinova loza, jabuka, breskva, kajsija, pšenica, paradajz
Klasa: Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i pšenici
Aktivna materija: Tebukonazol (250 g/l preparata)
Formulacija : koncentrat za emulziju
Karenca: 7 dana – breskva i kajsija: 21 dan – paradajz, višnja, šljiva, vinova loza, jabuka; obezbeđena vremenom primene – pšenica
Pakovanje: 100 ml, 1 l

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Višnja , šljiva  sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) 0,75 l/ha prvo tretiranje u fazi belih balona, a drugo u fazi punog cvetanja
Vinova loza pepelnica (Uncinula necator) 0,4 l/ha tokom vegetacije, pre pojave oboljenja,a najkasnije po pojavi prvih simptoma
Jabuka čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) 0,03% preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno, ubrzo nakon ostvarene infekcije
Breskva i kajsija bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp.i Penicillium spp.) 0,05–0,075% 7 14 dana pred berbu
Pšenica pepelnica (Erysiphe graminis ),rđa (Puccinia spp.),pegavosti lista (Septoria spp.) i fuzariuma klasa (Fusarium spp.) 1 l/ha od početka klasanja do početka cvetanja
Paradajz crna pegavost (Alternaria solani) 0,075% pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe)
Jagoda** Siva pegavost lista jagode (Mycosphaerella fragariae) 0,75 l/ha Od početka vegetacije do početka zrenja i/ili posle berbe (faze 11/13-81 BBCH skale i/ili faza BBCH 91- ) i to pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja (preventivno)
Breskva** Pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae),Sušenje cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilia spp.) 0,75 l/ha Preventivno, od fenofaze belih balona (faza 59 BBCH skale).Dva puta tretirati, početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) i u fazi punog cvetanja (faza 65 BBCH skale)

* Registrovane su kombinacije ovog preparata sa: preventivnim preparatom Mankogal 80 (Akord + Mankogal 80, u koncentracijama
0,03 + 0,2%) i odvojeno sa preparatom Dakoflo 720 (Akord + Dakoflo 720, u koncentracijama 0,03 + 0,2%), za suzbijanje prouzrokovača
čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.
** U toku je proces registracije

Mehanizam delovanja : Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Prodirući u biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom, odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.

Preporuke i napomene : Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi, pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci, jezera, izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija