Gar crnog luka – Urocystis cepulae

U. cepulae je patogen koji se prenosi zemljištem i široko je rasprostranjen u svetu. Osetljivi su crni luk, praziluk i aljma. Beli luk i neke divlje vrste lukova su manje osetljive, dok su vlašac i neki ukrasni lukovi otporni. Najveće štete nastaju kada obole mlade biljke crnog luka, jer one u većini slučajeva propadaju. Razvoju oboljenja pogoduje prohladno zemljište.

Simptomi :  Simptomi bolesti se ispoljavaju na lukovici, lisnom rukavcu i listu, dok se na korenu veoma retko javljaju. Prvi simptomi se ispoljavaju na najmlađem listu u vidu uzdužnih prosvetljenih pega veličine 1-5 mm. Kasnije se javljaju uzdužne prugaste mehuraste trake (sorusi), srebrnastobele boje, koje vremenom postaju mrke. Ponekad veći deo lista može da bude prekriven sorusima. Zaštitna opna, koja pokriva soruse, puca i iz njih se oslobađa prašna masa teleutospora. Zaraženo lišće se deformiše, krivi i nekrotira. Ako zaražene biljke prežive na njima se obrazuju sitne glavice. Obolele lukovice parazitiraju saprofiti, pa one trule. Posebno se teško čuvaju zaražene lukovice arpadžika.

Epidemiologija :  Gljiva se dugo održava u zemljištu, 10-15 godina. Takođe, prezimljava i u zaraženim lukovicama arpadžika u vidu teleutospora. Infekcija se ostvaruje isključivo u početnim fazama razvoja luka, tokom klijanja i nicanja pa sve do formiranja prvog pravog lista. Teleutospore klijaju u začetak micelije koja direktno probija epidermis lista. Tokom ranog proleća, posebno u uslovima hladnog i vlažnog vremena koje utiče na otežano klijanja biljaka, gljiva zaražava kotiledone ponika i potom napada mlado lišće. Pojedine biljke odmah umiru, a neke preživljavaju i postaju sistemično zaražene. U uslovima toplog i suvog vremena, biljke brzo rastu i često izbegavaju infekciju. Setvom zaraženih lukovica arpadžika teleutospore se direktno unose u zemljište. Njihovim klijanjem micelija se može razviti kao saprofit na biljnim ostacima luka i poslužiti za obnavljanje infekcije.

Suzbijanje :  Primeniti višegodišnji plodored, u trajanju od 10-15 godina, ukoliko se ustanovi prisustvo gari na luku. Pregledati usev dve nedelje nakon nicanja biljaka. Zaražene klijance treba ukloniti kako bi se sprečilo dalje širenje patogena. Ova mera zaštite se može sprovesti samo ukoliko je manji broj zaraženih biljaka. Za setvu/sadnju koristiti sertifikovano seme i arpadžik. Sejati seme luka na dubinu do 6 mm. Za dezinfekciju semena koristiti fungicide na bazi tirama. U svetu se prilikom setve u brazdice/redove unose fungicidi na bazi mankozeba.

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu crnog luka” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Mr Đorđe Moravčević, Poljoprivredni fakultet, Beograd , Dr Ivan Sivčev, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd , Mr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor , Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd