Bonaca EC

Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita, kukuruz, pašnjaci, zasadi voća i vinove loze, luk
Klasa: Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku
Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila
Formulacija : koncentrat za emulziju
Karenca: Obezbeđena vremenom primene – pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk
Pakovanje: 100 ml, 300 ml, 1 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Strna žita (ozima) 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti
0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti
tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara(faze 13 – 39 BBCH – skale )
Strna žita (jara) 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti
0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti
tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale )
Kukuruz 0,8 l/ha tretiranjem cele površine kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 3 – 16 BBCH – skale )
Pašnjaci 1 – 1,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta
Zasadi voća i vinove loze 1,5 – 2 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja)
Luk 0,8 – 1,2 l/ha tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Spektar delovanja : 

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 l/ha:
Jednogodišnji širokolisni korovi
Vijušac njivski  Bilerdykia convolvulus
Pepeljuga obična  Chenopodium album
Broćika  Galium aparine
Dvornik veliki  Polygonum lapatifolium
Mišjakinja obična  Stellaria media
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 l/ha:
Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih)
Ambrozija pelenasta  Ambrosia artemisifolia
Dimnjača obična  Fumaria officinalis
Dvornik ptičiji  Polygonum aviculare
Višegodišnji širokolisni korovi:
oponac njivski  Convolvulus arvensis
Graori  Lathyrus spp.
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 l/ha:
Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih)
Štir obični  Amaranthus retroflexus
Pepeljuga srcolisna  Chenopodium hybridum
Tatula obična  Datura stramonium
Pomoćnica obična  Solanum nigrum
Suncokret divlji  Helianthus annus
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha:
Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih)
Mrtva kopriva crvena  Lamium purpureum
Kravlja trava  Thlaspi arvense
Višegodišnji širokolisni korovi (pored predhodno navedenih)
Jabuka vučija  Aristolochia clematitis
Pelin crni  Artemisia vulgaris
Ivanjsko cveće belo  Galium mollugo
Ljutić puzeći  Ranunculus repens
Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih)
Čestoslavica persijska  Veronica persica
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 l/ha:
Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih)
Gorčika obična  Sonchus oleraceus
Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih)
Lucerka  Medicago sativa
Bokvica velika  Plantago major
Detelina bela  Trifolium repens
Kopriva obična  Urtica dioica
Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0,4 – 2 l/ha:
Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih)
Lipica teofrastova Abutilon theophrasti
Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih)
Vodopija obična   Cichorium intybus
Nana   Mentha piperita
Ljubičica šarena  Viola tricolor

Mehanizam delovanja : Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Bonaca EC se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi), tribenuron – metila (Mural), metsulfuron – metila ( Tezis), MCPP, cinidon – etila.

Preporuke i napomene : Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija