Galbenon

Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita, kukuruz, soja, krompir, grašak, lucerka, lan, pasulj
Klasa: Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu
Aktivna materija: Bentazon u obliku Na-soli
Formulacija : koncentrovani rastvor
Karenca: 42 dana – grašak, pasulj, krompir; 63 dana – strna žita, kukuruz, soja, lan, lucerka
Pakovanje: 1 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Strna žita 4 l/ha tretiranjem u fazi bokorenja, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova
Kukuruz 3-4 l/ha tretiranjem posle nicanja kukuruza, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova
Soja 3-4 l/ha tretiranjem u fazi od prve do treće troliske, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova
Krompir 2-3 l/ha tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova
Grašak 3-4 l/ha tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova
Lucerka 3 l/ha tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova
Lan 3-4 l/ha tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova
Pasulj 1,5-2,5 l/ha tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje, a kada su korovi u fazi 2-4 lista

Spektar delovanja : 

Jednogodišnji širokolisni korovi:
Štir bljutavi  Amaranthus blitoides
Štir obični  A. retroflexus
Vidovčica crvena  Anagalis arvensis
Pepeljuga obična  Chenopodium album
Pepeljuga srcolisna  Ch. hybridum
Tatula obična  Datura stramonium
Mrkva divlja  Daucus carota
Broćika lepuša  Galium aparine
Lubeničarka njivska  Hibiscus trionum
Kamilica poljska  Matricaria chamomilla
Spomenak sitnocvetni  Myosotis arvensis
Dvornik ptičiji  Polygonum aviculare
Dvornik veliki  P. lapatifolium
Ljutić obični  Ranunculus arvensis
Gorušica poljska  Sinapis arvensis
Pomoćnica obična  Solanum nigrum
Čistac jednogodišnji  Stachys annua
Boca obična  Xanthium strumarium
Višegodišnji širokolisni korovi:
Maslačak obični  Taraxacum officinale

Mehanizam delovanja : Bentazon je selektivni, kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase, ali i preko korena. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Galbenon se može mešati sa preparatima na bazi dihlorpropa, MCPA, mekopropa i dikambe (Plamen®). Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.

Preporuke i napomene : Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja, na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita, soja i lucerka. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja, pri višim temperaturama, može izazvati ožegotine. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija