Galolin

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja, suncokret, mrkva, luk iz arpadžika
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje, suncokreta, mrkve i luka
Aktivna materija: Linuron
Formulacija : koncentrovana suspenzija
Karenca: Obezbeđena vremenom primene – kukuruz, suncokret, soja, luk; 70 dana – mrkva
Pakovanje: 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 2, 5 – 3 l/ha tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva
Soja 2 – 2, 5 l/ha tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva
Suncokret 2 – 2, 5 l/ha tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva
Mrkva 2 l/ha-1,5 l/ha Posle setve, a pre nicanja useva ili
kada mrkva razvije 3 – 4 lista (faze 13 (103)– 14 (104) BBCH skale)
Luk iz arpadžika 1, 2 – 1, 8 l/ha posle sadnje, a pre nicanja useva
Krompir* 1,5 – 2 l/ha posle setve/sadnje, a pre nicanja useva

Spektar delovanja : 

Jednogodišnji širokolisni korovi:
Lipica teofrastova  Abutilon theophrasti
Štir obični  Amaranthus retroflexus
Prstenak poljski  Anthemis arvensis
Loboda obična  Atriplex patula
Repica crna  Brassica nigra
Taržučak obični  Capsella bursa-pastoris
Pepeljuga obična  Chenopodium album
Lubeničarka njivska  Hibiscus trionum
Dimnjača obična  Fumaria officinalis
Smrdelj čvorasti  Galeopsis tetrahit
Mrtva kopriva crvena  Lamium purpureum
Kamilica prava  Matricaria chamomilla
Prosinac jednogodišnji  Mercuralis annua
Dvornik veliki  Polygonum lapathifolium
Rotkva divlja  Raphanus raphanistrum
Krstica obična  Senecio vulgaris
Gorušica poljska  Sinapis arvensis
Pomoćnica obična  Solanum nigrum
Čistac jednogodišnji  Stachys annua
Mišjakinja obična  Stellaria media
Kopriva mala  Urtica urens

Mehanizam delovanja : Linuron je selektivni sistemični herbicid, koji spada u hemijsku grupu urea. Usvaja se korenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. Inhibira proces fotosinteze, blokirajući transport elektrona u fotosistemu II, čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Linuron se može mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal, Acetogal Plus), pendimetalina (Zanat EC), metolahlora, dimetenamida.

Preporuke i napomene : Ne sme se primenjivati na slabo humusnim (ispod 1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa); Na tretiranim površinama, najmanje 4 meseca od primene, ne sme se gajiti naredni usev. U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta, mrkve i kukuruza, zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hloroza listova). U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija