Garlon 3A

Usev/zasad u kome se primenjuje: površine za pošumljavanje, druge nepoljoprivredne površine
Klasa: Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova
Aktivna materija: Triklorpir trietilamino so
Formulacija : koncentrovani rastvor
Pakovanje: 100 ml, 1 l, 5 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Površine koje se pripremaju za pošumljavanje, za stvaranje proseka pored dalekovoda, železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama 3 – 5 l/ha tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća
Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara za panjeve hrasta i cera razređen sa vodom u odnosu 1:5 delova vode za ostale lišćare, razređen sa vodom u odnosu 1:10 delova vode premazivanjem četkom ili prskanjem preko reza panja ili samog prstena, širine 5 cm pored kore

Mehanizam delovanja : Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima, tačkama porasta. Deluje kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin), izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća, hloroza pa potom i nekroza tačke porasta.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa klopiralidom ( Pikogal plus, Lontrel 100®), 2,4 –D (Monosan herbi®, Monosan herbi® 500, Moto ekstra 850)

Preporuke i napomene : Fitotoksičan je za sve biljke izuzev žita i trava. Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima, zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode. Na tretirane površine, najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečne, a 28 dana ostale domaće životinje. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija