Globus EC

Usev/zasad u kome se primenjuje: soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica, krompir
Klasa: Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru
Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil
Formulacija : koncentrat za emulziju
Karenca: 77 dana – soja, šećerna repa; određen vremenom primene – suncokret, krompir, uljana repica
Pakovanje: 300 ml, 1 l, 5 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica i krompir 0,5-1,5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova)
1,5-2,5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma)
2,5-3 l /ha (za suzbijanje pirevine obične)
3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične)
kada su korovi u fazi 3-6 listova
kada je korov u fazi 3-6 listova
kada je korov visine 10-20 cm
kada je korov visine 30 cm

Spektar delovanja : 

Jednogodišnji uskolisni korovi:
Oštra vlasulja  Bromus sterilis
Proso korovsko  Echinochloa crus-galli
Muhari  Setaria spp.
Divlji sirak (iz semena)  Sorghum halepense
Višegodišnji uskolisni korovi:
Pirevina obična  Agropyrum repens
Zubača obična  Cynodon dactylon
Divlji sirak (iz rizoma)  Sorghum halepense

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove, može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (Galbenon®) i tifensulufuron-metila (Okvir). Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona.

Preporuke i napomene : U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija