Gallant super

Usev/zasad u kome se primenjuje: šećernoj repi, soji, suncokretu, jabuci i vinovoj lozi
Klasa: Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, jabuci i vinovoj lozi
Aktivna materija: Haloksifop-P-metil
Formulacija : koncentrat za emulziju
Karenca: Obezbeđena vremenom primene – šećerna repa, soja, suncokret, jabuka, vinova loza
Pakovanje: 100 ml, 1 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa, soja, suncokret 0,5–1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova)
1–1,5 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova)
kada su korovi u fazi 3-5 listova
Zasadi jabuke i vinove loze 1–1,5 l/ha kada su korovi u fazi 3-5 listova

Suzbijanje : 

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
Divlja zob  Avena spp.
Svračice  Digitaria spp.
Muhari  Setaria spp.
Proso korovski  Echinochloa crus – galli
Livadarka jednogodišnja  Poa annua
Divlji sirak (iz semena)  Sorghum halepense
Samonikla pšenica i ječam
Višegodišnji uskolisni korovi:
Pirevina obična  Agropyrum repens
Zubača obična  Cynodon dactylon
Divlji sirak (iz rizoma)  Sorghum halepense

Mehanizam delovanja : Haloksifop–P–metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima.

 
Preporuke i napomene : Na tretiranim površinama najmanje dva meseca nakon primene ne sejati žita.U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija