Infinito

Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir
Klasa: sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira, paradajza i drugog povrća.
Aktivna materija: propamokarb hidrohlorid 625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: 7 dana krompir

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
krompir prouzrokovača plamenjače ( Phytophthora infestans ) u količini od 1,2-1,6 l/ha (12-16 ml/100m2) – uz utrošak vode od 200-600 l/ha razmak između dva tretmana treba da je 7-10 dana maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je 4-5 puta (zavisno od količine primene – 4 puta sa većom dozom ili 5 puta sa manjom)

Mehanizam delovanja : Infinito je kombinacija dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja.
 
Fluopikolid se odlikuje translaminarnim svojstvom (kreće se od lica ka naličju lista, prožimajući lisno tkivo), a istovremeno se kreće ksilemom (biljnim sokovima naviše). Ima izraženo delovanje na sve gljive iz klase Oomycetes, pri čemu snažno deluje na pokretljivost zoospora (stadijum kojim se širi parazit), zatim klijanje spora i početni rast micelije gljive, kao i na sprečavanje nastanka novih spora (antisporulantno delovanje). Ono što je značajna osobina fluopikolida jeste njegovo dugotrajno delovanje.
 
Propamokarb utiče na sintezu fosfolipida i masnih kiselina ometajući formiranje ćelijskih membrana. Istovremeno ometa rast micelije, kao i produkciju i klijanje spora. Odlikuje ga sistemično kretanje kroz biljku (stablo i list).
 
Zbog svega navedenog, primena preparata Infinito treba da je pre svega preventivna. Infinito uspešno suzbija sve polne tipove gljive Phythophthora infestans što mu daje značajnu prednost i čini ga uspešnim u suzbijanju plamenjače krompira i lista i stabla i krtole.

Preporuke i napomene : fungicid Infinito primenjivati pre svega preventivno.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs