Abastate

Usev/zasad u kome se primenjuje: kruška, jabuka, krompir, ukrasno bilje u zaštićenom prostoru, malina, paradajz u zaštićenom prostoru
Klasa: Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu
Aktivna materija: Abamektin (18 g/l preparata)
Formulacija : koncentrat za emulziju
Karenca: Paradajz 3 dana, Kruška, jabuka, malina, jagoda 14 dana, Vinova loza 28 dana, Krompir obezbeđen vremenom primene
Pakovanje: 100 ml, 1 l, dvojno pakovanje Abastate 100 ml+ Nu-Film 17 100 ml

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kruška obična kruškina buva (Psylla pyri) 0,075 % Abastate ili 0,075 % Abastate + 0,3 % Galmin ili 0,075 % Abastate + 0,1 % Nu-Film 17 u vreme masovnog piljenja larvi, u fenofazi precvetavanja
Jabuka crvena voćna grinja (Panonychus ulmi),atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) 0,075 % Abastate ili 0,075 % Abastate + 0,3 % Galmin po pojavi prvih pokretnih formi, u fenofazi precvetavanja
Krompir krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) 0,75 l/ha Abastate ili 0,75 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-Film 17 u vreme masovnog piljenja larvi
Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru trips (Frankliniella occidentalis) 0,05 % Abastate ili 0,05 % Abastate + 0,15 % Nu-Film 17 u vreme pojave prvih insekata
Malina eriofidna grinja lista (Phylocoptes gracilis ) 0,075 – 0,1 % Abastate ili 0,075 – 0,1 % Abastate +0,1 % Nu-Film 17 po pojavi pokretnih formi
Paradajz u zaštićenom prostoru obični paučinar (Tetranychus urticae ) 0,05 % Abastate ili 0,05 % Abastate +0,15 % Nu-Film 17 u vreme prve pojave jedinki
Jagoda* Grinja (Tarsonemus pallidus),Obični paučinar (Tetranychus urticae) 0,75 – 1 l/ha Abastate ili 0,75 – 1 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-film 17 Tokom vegetacije, po potrebi; pri pojavi pokretnih formi grinja
Vinova loza* Eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) 0,075 – 0,1 % Abastate ili 0,075 – 0,1 % Abastate + 0,1% Nu-film 17 Od pojave prvog lista do početka cvetanja vinove loze (faze 11-55 BBCH skale)

Mehanizam delovanja : Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda, što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina, koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.

MEŠANjE SA DRUGIM PESTICIDIMA: Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana i preparatima izrazito
kisele i alkalne reakcije. Ukoliko ne postoji prethodno iskustvo, željenu kombinaciju treba ispitati na maloj eksperimentalnoj površini.

Preporuke i napomene : U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške, najčešće ukoliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija, karanfila ili kalanhoja. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 28°C, ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u zasadu kruške, jabuke, maline, jagode, vinove loze i u ukrasnom bilju, a jednom u krompiru.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija