Confidor 70 WG

Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir
Klasa: sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje krompirove zlatice.
Aktivna materija: imidakloprid 700 g/kg
Formulacija : vododisperzibilne granule – WG
Karenca: 28 dana za krompir

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
krompir krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 100 g/ha (1 g na 100 m2) – uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) tretiranjem pri piljenju larvi maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: najviše dva puta
Interval između dva tretiranja je 14 dana
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena 

Mehanizam delovanja : aktivna materija preparata Confidor 70 WG imidakloprid iz grupe neonikotinoida ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Nakon aplikacije aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno. Nema mogućnosti pojave fitotoksičnosti na gajenim biljkama.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs