Decis 2,5 EC

Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, vinova loza, hmelj, pšenica, kukuruz, krompir, paradajz, uljana repica, duvan, krastavac
Klasa: insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.
Aktivna materija: deltametrin 25 g/l
Formulacija : koncentrat za emulziju – EC
Karenca: 7 dana krompir, jabuka, kruška, paradajz, krastavac
14 dana ostalo voće, povrće, šećerna repa (koren)
21 dana vinova loza
28 dana duvan, maslina, šećerna repa (lišće)
35 dana žita
42 dana uljana repica

USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE
jabuka jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02-0,03 % (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
jabuka biljnih vaši (Aphididae), jabukine lisne ose (Hoplocampa testudinea), minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera prozirnih, belih mina (Lithocolletis corylifoliella), minera tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) u koncentraciji 0,03-0,05 % (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2
jabuka jabukine lisne buve (Psylla mali) u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
kruška jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02-0,03 % (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
kruška biljnih vaši (Aphididae), kruškine lisne ose (Hoplocampa brevis), minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera prozirnih, belih mina (Lithocolletis corylifoliella), minera tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) u koncentraciji 0,03-0,05 % (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
kruška lisnih buva: – obične kruškine buve (Psylla pyri), velike kruškine buve (Psylla pyrisuga), male kruškine buve (Psylla pyricola) u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
breskva biljnih vaši (Aphididae) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
breskva breskvinog smotavca (Cydia molesta) u koncentraciji 0,05 % (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
šljiva žute šljivine ose (Hoplocampa flava), crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i biljnih vaši (Aphididae) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000- 1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
trešnje biljnih vaši (Aphididae) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
trešnje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
višnje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
maslina maslinine muve (Dacus/Prays Olea) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2)
vinova loza žutog grozdovog moljca (Eupoecillia/Clysia ambiguella) i pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia/Polychrosis botrana) u koncentraciji:
- 0,03-0,04 % (3-4 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100m2), za suzbijanje prve generacije,
- 0,05-0,07 % (5-7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100m2), za suzbijanje druge generacije
hmelj vaši hmelja (Phorodon humuli) u koncentraciji 0,04-0,06% (4-6 ml u 10 l vode) i utrošak vode 300-400 l/ha (3-4 l na 100m2)
strna žita biljnih vaši (Aphididae) i žitne pijavice (Lema melanopus) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2)
kukuruza kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u količini 0,4-0,5 l/ha (4-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2)
krompir breskvine lisne vaši (Myzus persicae) u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2)
krompir krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,3 l/ha (3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2)
paradajz breskvine lisne vaši (Myzus persicae) u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2)
paradajz bele mušice-leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u koncentraciji 0,05 % (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2), uz dodatak nekog okvašivača
uljana repica repičine lisne ose (Athalia colibri) i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100 m2)
duvana podgrizajućih sovica (Agrotis spp.), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100 m2)
krastavca bele mušice – leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2) uz dodatak nekog okvašivača
šuma ose hrastovog lišća (Apotimus spp.), malog mrazovca (Cheimatobia/Operophtera brumat), žutotrbe (Euproctis chrysorrhoea), velikog mrazovca (Hibernia/Erranis defoliaria), gubara (Lymantria dispar) i zelenog hrastovog savijača (Tortix viridiana) tretiranjem:
sa zemlje, u količini 0,4 l/ha i dodatak 10 l/ha nafte (D1) (40 ml u 1 l nafte na 100m2)
iz vazduhoplova, u količini 0,2 l /ha i dodatak 2,8 l/ha nafte (D1);

Mehanizam delovanja : aktivnu materiju preparata Decis 2,5 EC deltametrin odlikuje veoma brz “knock down” efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata.

Preporuke i napomene : 

u jako toplim danima (iznad 28°C ) najbolje je tretirati predveče
za familiju Lepidoptera preparat primenjivati na početku piljenja gusenica, dok za suzbijanje lisnih vaši u početku obrazovanja kolonija
uputstva za upotrebu u šumi: ako je u blizini šumsko voće (npr. maline, brusnice, šumske jagode) tretirati samo posle sakupljanja plodova, odnosno pre cvetanja. U suprotnom, potruditi se da te plodove niko ne jede. Ako su u blizini jestive gljive, upotreba nije dozvoljena.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs