Movento 100SC

Usev/zasad u kome se primenjuje: kruška, jabuka, breskva, paradajz
Klasa: sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova.
Aktivna materija: spirotetramat 100 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: kruška, jabuka, breskva 21 dan; paradajz 3 dana.

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
kruške kruškine buve (Psylla pyri) u koncentraciji od 0,15% ili izraženo kroz količinu primene 15 ml na 10 l vode. Utrošak vode je 1000l/ha (10 l na 100 m2),tretirati u vreme pojave prvih larvenih stadijuma štetočine (L1 i L2)
jabuke krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u koncentraciji od 0,15%, ili izraženo kroz količinu primene 15 ml na 10 l vode. Utrošak vode je 1000 l/ha (10l na 100m2) kada su u pitanju vaši, insekticid Movento treba primeniti na početku formiranja kolonija. U slučaju krvave vaši, pravi momenat tretiranja je pojava pokretnih formi, odnosno početak migracije sa drveta na zelene delove biljke
breskve* dudove štitaste vaši (Diaspis pentagona) u koncentraciji od 0,15%, ili izraženo kroz količinu primene 0,75 l/ha/m visine krošnje. Utrošak vode je 1000 l/ha (500 l/m visine krošnje) pojava prvih pokretnih formi („lutalica“) je trenutak kada treba primeniti Movento.
* primena preparata Movento protiv dudove štitaste vaši u zasadu breskve je u završnoj fazi registracije.
paradajza bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini primene od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m2) sa pojavom prvih jedinki.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2x za krušku i jabuku a 4x za paradajz. Razmak između dva tretiranja je 14 dana. 

Mehanizam delovanja : Spirotetramat je aktivna materija iz nove grupe insekticida koja se zove ketoenoli. Ovu aktivnu materiju odlikuje jedinstveno svojstvo dvosmerne sistemičnosti. Naime, primenjen preko lista, spirotetramat se usvaja i ulazi u sprovodni sistem biljke – ksilem, kojim se prenosi naviše i floem kojim prenos ide i uzlaznim tokovima ka mladom lišću, i silaznim ka korenu. Štetočine koje se hrane sisanjem biljnih sokova unose u svoj organizam aktivnu materiju koja deluje na stvaranje lipida u telu insekata. Na ovaj način, mnogi procesi u razvoju bivaju poremećeni i prekinuti (presvlačenje, poleganje jaja, stvaranje kolonija…) što za posledicu ima uginuće štetnih organizama.

Preporuke i napomene :

zbog jedinstvenih osobina (dvosmerne sistemičnosti), Movento pruža dugotrajnu zaštitu useva. Zavisno od vremena primene i pritiska štetočine ovaj vremenski period zaštite traje od 7-28 dana.
Movento je odličan izbor za suzbijanje skrivenih i teško dostupnih štetočina
u voćarstvu se može primetiti delovanje na štetne grinje, kao prateći učinak
Movento je bezbedan za korisne insekte
izbegavati kombinacije sa fungicidima na bazi kaptana

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs