Proteus 110 OD

Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir, paprika, kupus, jabuka
Klasa: dvokomponentni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje krompirove zlatice i lisnih vaši.
Aktivna materija: tiakloprid 100g/l, deltametrin 10 g/l
Formulacija : uljna disperzija – OD
Karenca: krompir 14 dana, paprika 3 dana, kupus 14 dana, jabuka 14 dana

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
krompira krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini primene 0,5 l/ha (5 ml na 100m2), uz utrošak vode 300 l/ha (3 l na 100m2) tretiranjem u vreme pojave prvih larvi trećeg razvojnog stupnja
paprike i kupusa lisnih vaši (Aphididae) u količini primene 0,5-0,75 l/ha (5-7,5 ml na 100m2), uz utrošak vode 300 l/ha (3l na 100m2) tretiranjem na početku obrazovanja kolonija lisnih vaši
jabuke zelene vaši (Aphis pomi) 0,6-0,75 l/ha (6-7,5 ml na 100m2),uz utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100m2) tretiranjem na početku obrazovanja kolonije lisnih vaši
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: dvaput. 
Razmak između dva tretmana je 14 dana. 

Mehanizam delovanja : Tiakloprid je aktivna materija iz grupe neonikotinoida sa sistemičnim svojstvima. Kao i ostali neonikotinoidi ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonist acetil holina). Vrlo efikasan u suzbijanju sisajućih i grizućih insekata. Druga aktivna materija, deltametrin, je piretroidna komponenta, širokog spektra delovanja koja remeti protok Na jona kroz nervnu membranu. Deltametrin nema sistemično delovanje a na insekte deluje kontaktno i digestivno.

Preporuke i napomene : 

zbog izvrsne sistemičnosti tiakloprida, preparat se ravnomerno raspoređuje u biljci te i u malim količinama (dozama) primene pruža dugotrajnu zaštitu. Zato se i preporučuje posebno za prve tretmane u vegetaciji.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs