Isplaćene dve milijarde dinara subvencija

Ministarstvo pioljoprivrede saopštilo je da su danas isplaćene subvencije u iznosu od dve milijarde dinara i to 6.000 dinara po hektaru, poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na subvencije u bilnoj proizvodnji.

Subvencije se isplaćuju na osnovu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2014. godini, navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i najavljeno da će se u narednom periodu nastaviti sa isplatama podsticaja.

Zaključno sa današnjim danom, 17.000 proizvođača koji se bave proizvodnjom mleka dobili su novac za premiju za prvi kvartal 2014. godine.

Poljoprivrednim proizvođačima isplaćeno je 750 miliona dinara, čime je isplata podsticaja za prvi kvartal za mleko gotovo u celosti realizovana, navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

preuzeto sa: rtv.rs