Jabučni moljac – Hyponomeuta malinellus

Jubučni moljac može da izazove golobrst, ali u voćnjacima u kojima se redovno koriste insekticidi nema potrebe da se posebno suzbija. Obično je zastupljenost ove šetočine mala, pa se zapreci mogu mehanički ukloniti.
Nakon kretanja vegetacije, gusenice najpre izgrizaju pupoljke, pa miniraju listove. Kada porastu, gusenice se hrane epidermisom, a na kraju se hrane celom površinom lista. Listovi na kojima se hrane su uvezani svilom – prave zapretke, obično na vršnim delovima grana. Kada obrste listove u zapretku, sele se i prave novi zapredak. Gusenice su sivkastožute, a na leđima imaju dva reda crnih tačaka iz kojih rastu čekinje. Glava i vratni štit su crne boje. Kada porastu, duge su 2 cm. Ulutkaju se u belim kokonima, koji su grupisani jedan do drugog. Lutke su mrke boje. Leptiri polažu 20 do 80 jaja u jajna legla veličine 2 do 3 mm. Jaja su u leglu poređana kao crepovi na krovu. Prekrivena su sekretom, pa imaju boju kore jabuke. Ispiljene gusenice tokom jeseni i zime prave rupice u kori ispod legla.

Jabučni moljac štete na listu

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljavaju mlade gusenice u grupama na kori jabuke. Razvoj gusenica traje do juna meseca. Stadijum lutke traje oko 20 dana. Sredinom ili krajem juna počinju se javljati leptiri. Ženke polažu jaja na kori grana i debla.

Suzbijanje u voćnjacima, gde se koriste insekticidi za kontrolu drugih vrsta štetnih leptira, obično nije potrebno.

Preuzet tekst : “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd