Jamičavost stabla jabuke

Ovo je još jedan iz grupe virusa koji latentno zaražavaju jabuku, a kao domaćini poznati su i kruška i dunja. Široko je rasprostranjen, prenosi se zaraženim sadnim materijalom.

Simptomi : Na stablu osetljivih sorti jabuke izaziva jamičavost i propadanje stabla. Pri kompleksnoj zarazi, zajedno sa drugim virusima jabuke, izaziva smanjenje prinosa i kvaliteta plodova i može uticati na usporen porast biljaka i pojačanu osetljivost na mrazeve.

 
Suzbijanje : Kao i kod prethodnih virusa, svode se na sadnju sertifikovanog sadnog materijala i uklanjanje obolelih stabala.

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd