Krastavost kruške – Venturia pirina

Krastavost kruške ekonomski je izuzetno važna bolest jer stvara najveće teškoće proizvođačima ove voćne vrste.

Simptomi : Već u rano proleće javljaju se simptomi na licu zaraženog lišća u obliku maslinastozelenih, okruglih pega (krasta) koje kasnije poljubičaste i pocrne. Kasnije se iste pojavljuju i na plodovima. Potrebno je naglasiti da zbog površinske voštane kutikule lišće kruške je otpornije na krastavost od plodova koji mogu biti potpuno uništeni. Zbog posebne morfološke građe, lišće kruške početkom maj bude gotovo uvek zdravstveno ispravno. Usled zastoja u porastu tkiva unutar pege, zaraženo lišće počinje se deformisati. Na mladim zaraženim izbojima javljaju se najpre sitni, ovalni plikovi na kori koji kasnije pucaju i nastaju rak-rane. To se najčešće dešava kod osetljivih sorata. Takvi zaraženi mladi izboji uzrokovaće odumiranje pupoljaka sledećeg proleća.

Simptomi na listu kruške

Na krastavost najosjetljiviji su tek zametnuti plodovi. Simptomi na plodovima u početku su slični onima na lišću. Javljaju se čađave okrugle pege unutar kojih je rast tkiva usporen što dovodi do jače deformacije plodova. Na već razvijenim plodovima bolest se manifestira u vidu sitnih pega koje se ne šire. Zaraženo tkivo unutar pega puca i time se omogućuje razvoj raznih gljivica koje uzrokuju trulež.

Epidemiologija : Gljivica prezimljava na zaraženom otpalom lišću na tlu ili u obliku micelija na zaraženim mladim izbojima. Na otpalom lišću tokom zime razviju se pseudoteciji iz kojih se u proleće, krajem marta ili u aprilu ili maju,  oslobađaju zrele askospore koje nošene vetrom omogućuju primarnu zarazu u voćnjaku. Da bi askospore proklijale, lišće mora biti vlažno. Kad askospora proklije daje začetak micelija koji prodire pod kutikulu lista, dok se u plodu i mladim izbojima micelij razvija kroz intercelulare dublje u tkiva. Micelij razvija kratke i jednostavne konidiofore zagasite boje na čijim vrhovima se stvaraju konidije. Kad prva stvorena konidija otpadne, na njenom mestu nastaje nova konidija i tako neprekidno. Konidije predstavljaju izvor sekundarne zaraze u toku vegetacije. One se stvaraju u neposrednoj blizini pupoljaka. Stoga mogu lako zaraziti tek zametnute listove u pupoljku. Kasnije se ta pojava opaža kao tamne uzdužne pruge u sredini lista. Odvajanje konidija od konidiofora uslovljeno je takođe prisustvom vode. U jesen kada zaraženo lišće padne na tlo počinje se formirati pseudotecij i krug se zatvara.

Suzbijanje : Podsećamo proizvođače da je krušku neophodno zaštititi

preventivnim preparatima pred najavljene padavine
kurativnim preparatima, ukoliko kruške nisu bile zaštićene, a ostvareni su povoljni uslovi za infekcije

 
Preventivni preparati:

CAPTAN 50-WP 0,2-0,3% (a.m. kaptan)
DITHANE DG NEOTEC  2-2,5kg/ha (a.m. mankozeb)
POLYRAM-DF 0,25 (a.m. metiram)

 
Kurativni preparati:

CLARINET (a.m. pirimetanil+flukvinkonazol) 0,15%
CHORUS 75-WG (a.m.ciprodinil) 200g/ha

 
Najbolji uspesi u suzbijanju krastavosti postižu se preventivnom zaštitom u rano proleće ( već u fazi mišjih ušiju ) bakarnim fungicidima , obzirom da kurativna primena triazolnih pripravaka daje slabije rezultate. Drugo tretiranje potrebno je obaviti neposredno pred FENOFAZE roze pupoljak i to fungicidima na bazi kaptana , mankozeba ili dodina . Razmaci između prskanja tokom aprila obično su kraći , a produžavaju se u maju i najduži su u junu . Sistemik je preporučljivo koristiti samo na osnovi prognoze i praćenja infekcije i to u vreme cvetanja pa do kraja juna.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzeti tekstovi : sa sajta Pinova i PIS Vojvodina