Krastavost plodova – Cladosporium cucumerinum

Bolest se manifestira na svim nadzemnim dijelovima biljke. Na listovima nastaju brojne vodenaste pege, koje ubrzo postaju sive, uglaste na kraju nekrotiziraju. Plodovi su najosetljiviji odmah nakon oplodnje nastaju male sive udubljene pege, često prekrivene sekretom. Za vreme vlažnog vremena pege se šire, a na njima se javlja zelenkastocrni sloj. Ako je do zaraze plodova došlo rano, neposredno nakon oplodnje, oni se obično smežuraju i propadaju ili vršni deo ostaje tanji. Ispod lezija tkivo trune zahvaćajući zonu sve do semenki.

Krastavost ploda na krastavcu

Epidemiologija : Parazit preživljava vreme kad nema domaćina u vidu micelija i konidija na zaraženim ostacima nakon infekcije biljaka, vrlo brzo na napadnutim organima nastaju plodna tela s velikim brojem konidija na zaraženim ostacima. Nakon infekcije biljaka, vrlo brzo na napadnutim organima nastaju plodna tela s velikim brojem konidija, koje šire zarazu. Da bi se ostvarila zaraza potrebno je da su biljni organi vlažni barem 8 – 10 sati, uz uslov da su temperature oko 20˚C. Inkubacija traje 4 – 8 dana.

Suzbijanje : 

koristiti zdravo seme
tretiranje semena tiramom pruža dobru zaštitu u pogledu prenošenja parazita
pridržavati se plodoreda
sa tretiranjem treba početi čim se primete prve pege na lišću

Preuzet tekst : “Fitopatologija” autor : Tisa Vizek