Lisna vaš crvenih gala – Dysaphis devecta

Listovi se uvijaju i deformišu čime se smanjuje lisna površina. Lučenje medne rose stvara uslove za razvoj čađavica. Ponekad se javljaju oštećenja na plodu, ali se oni ne defomišu. Vektor je virusa.
Zimska jaja su crna, nalaze se u pukotinama grana i kore drveta. Larve su ružičaste do plavosive boje. Odrasle larve su plavo-ljubičaste boje, presvučene brašnjavim voštanim izlučevinama. Napadnuti listovi su uvijeni ili se stvaraju klobuci koji poprimaju crvenu boju. Ako je brojnost insekata velika, crvene pege se mogu javiti i na plodu koji se ne deformiše.

Šteta na listu jabuke

Životni ciklus : Ima četiri generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu zimskih jaja. Ispiljene vaši naseljavaju vršne listove. Od treće generacije se javljaju krilate ženke. Već od sredine juna se javljaju krilati mužjaci koji kopuliraju sa beskrilnim ženkama. Ženka polaže zimska jaja već tokom leta.

Suzbijanje : Praćenje se obavlja vizelnim pregledima. Prepruka:čim vremanski uslovi dozvole obaviti tretman insekticidima :

Actara 25 WG (a.m.tiametoksam 250g/kg)u koncentraciji 0,2%(karenca 21 dan)
Volley 20 SP (a.m.acetamiprid 200 g/kg) u koncentraciji 0,02-0,025%(karenca 28 dana)

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :  Preporuke za suzbijanje PIS Vojvodina, “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd