Lozin pisar – Adoxus obscurus

Štetan imago koji na listovima vinove loze pravi karakteristična oštećenja u vidu izgrizotina 0,5-1 mm crvnkastožute boje.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve, na nešto većoj dubini, da bi se u proleće približile površinskom sloju zemljišta. U aprilu larve se preobraze u lutke, a tokom maja se javlja imago koji pravi štete na listovima, lastarima, pupoljcima i bobicama. Ženka polaže jaja u blizini vrata čokota, u zemlji ispod čokota, u grupicama od po 20-30 jaja. Nakon piljenja larve se zavlače u zemlju, prodirući do žila gde se hrane praveći linearne zareze koji su često duboki, tako da ne povređuju samo sloj kore već i drvo. Ukoliko je broj larvi velik, ova oštećenja na korenu mogu izazvati potpuno propadanje čokota.

Suzbijanje : Uspešno se suzbija (sumpor-ugljenikom) injektiranjem u zemljište oko čokota, ali s obzirom da štete koje pričinjava lozin pisar nisu toliko velike, a da bi se tretiranjem samo kontaminiralo zemljište, najčešće se zaštita ni ne sprovodi.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura : “Zaštita vinove loze od bolesti,štetočina i korova” autora : prof dr Mališa Tošić, prof dr Kosta Dobrivojević, prof dr Borivoj Šinžar